ห้องพักขนาด 2-4 คน

ห้องพักขนาด 2 คน ในราคา 800 – 1,000 บาท /คืน พร้อมกาแฟ โอวัลติน ขนมปัง ตอนเช้า ให้ท่านได้เลือกพักตามความชอบและสไตล์ของคุณ มีจำนวน 2 ห้อง
ห้องลีลาวดี ห้องพักขนาด 2 ท่าน ในราคา 800 – 1,000 บาท /คืน พร้อมกาแฟ โอวัลติน ขนมปัง ตอนเช้า ให้ท่านได้เลือกพักตามความชอบและสไตล์ของคุณ
ห้องมะลิ ห้องพักขนาด 2 ท่าน ในราคา 800 – 1,000 บาท /คืน พร้อมกาแฟ โอวัลติน ขนมปัง ตอนเช้า ให้ท่านได้เลือกพักตามความชอบและสไตล์ของคุณ
ห้องกุหลาบ ห้องพักขนาด 2 ท่าน ในราคา 800 – 1,000 บาท /คืน พร้อมกาแฟ โอวัลติน ขนมปัง ตอนเช้า ให้ท่านได้เลือกพักตามความชอบและสไตล์ของคุณ
ห้องทานตะวัน ห้องพักขนาด 2 ท่าน ในราคา 800 – 1,000 บาท /คืน พร้อมกาแฟ โอวัลติน ขนมปัง ตอนเช้า ให้ท่านได้เลือกพักตามความชอบและสไตล์ของคุณ