ห้องพักขนาด 4 ท่าน

ห้องพักขนาด 4 ท่าน ในราคา 800 – 1,000 บาท /คืน พร้อมกาแฟ โอวัลติน ขนมปัง ตอนเช้า ให้ท่านได้เลือกพักตามความชอบและสไตล์ของคุณ มีจำนวน 2 ห้อง
ห้องลีลาวดี ห้องพักขนาด 4 ท่าน ในราคา 800 – 1,000 บาท /คืน พร้อมกาแฟ โอวัลติน ขนมปัง ตอนเช้า ให้ท่านได้เลือกพักตามความชอบและสไตล์ของคุณ