ห้องพักขนาด 2-3 คน

ในราคา 500 - 800บาท /คืน ให้ท่านได้เลือกพักตามความชอบและสไตล์ของคุณ จำนวน 3 ห้อง
1. ห้องกล้วยไม้ พักได้ 2 ท่านต่อ 1 ห้อง ในราคา 500-800บาท พร้อมกาแฟ โอวัลติน ขนมปัง ตอนเช้า
ลดราคาพิเศษ วันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี ราคา 500บาท/คืน
2. ห้องชบาพักได้ 2 ท่านต่อ 1 ห้อง ในราคา 500-800บาท พร้อมกาแฟ โอวัลติน ขนมปัง ตอนเช้า
ลดราคาพิเศษ วันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี ราคา 500บาท/คืน
3. ห้องจำปาจำปี พักได้ 2 ท่านต่อ 1 ห้อง ในราคา 500-800บาท พร้อมกาแฟ โอวัลติน ขนมปัง ตอนเช้า
ลดราคาพิเศษ วันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี ราคา 500บาท/คืน
4.ห้องเบิร์ดออฟพาราไดซ์ พักได้ 2 ท่านต่อ 1 ห้อง ในราคา 500-800บาท พร้อมกาแฟ โอวัลติน ขนมปัง ตอนเช้า
ลดราคาพิเศษ วันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี ราคา 500บาท/คืน